» Polityka prywatności

Promocje

123456

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Kontakt

 • Bank WBK 14 1090 1115 0000 0001 0987 0751
  Badminton4all
  Os.Kopernika 6f/8
  69-200 Sulęcin
  NIP: 9271755620

 • E-mail:sklep.bad4all@wp.pl
 • Telefon603-567-559
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek-Piątek 9.00 - 16.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • 3 wrzesień  2016
 1. Szanujemy Twoją prywatność. Twoich danych osobowych nikomu nie sprzedamy, ani nie udostępnimy. Służą jedynie do kontaktu z Tobą.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i Użytkownika naszych serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: http://www.sklep-badminton4all.pl/ polityka - prywatności . Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na zasadę podstawową: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników naszych serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj naszych serwisów, ani nie korzystaj z naszych usług.
 
Dane Osobowe.
W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagam tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i sprawnego kontaktu z Tobą.
 
Subskrypcja bezpłatnych biuletynów.
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do nas wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.
 
Niezapowiedziane Wiadomości.
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez naszych klientów.
 
Jawne Dane Osobowe.
Dane osobowe podane na serwisach należących do nas przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mam możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 
Cookies (Ciasteczka).
Niektóre obszary serwisów należących do nas mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO 25.05.2018

Ochrona prywatności użytkowników sklepu Badminton4all  ( www.sklep-badminton4all.pl , zwanego dalej sklepem lub serwisem) ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.sklep-badminton4all.pl (dalej jako: „Serwis”).

2.      Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest „ Badminton4all Robert Aleksandrowicz z  siedzibą w Sulęcinie, adres: os.Kopernika 6F/8 69-200 Sulęcin, , właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”

3.      Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

2. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

 - umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną; rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;

- przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;

zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;

- dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
       4.1 .  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. os.Kopernika 6F/8 , 69-200 Sulęcinie
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do: wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora; żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe; żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania wydania kopii danych osobowych; zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe; cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
          - osobiście w siedzibie Administratora
          - drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
          - za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep.bad4all@wp.pl
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Aktualizacja w sprawie RODO dodano 25.05.2018.

 
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl